Stowarzyszenie " Jestem i czuję się potrzebny" w Bytoniu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie stowarzyszenia
Email Drukuj PDF

 

Stowarzyszenie " Jestem i czuję się potrzebny" w Bytoniu powstało  w styczniu 2011r. Posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000372891. Cele i złożenia stowarzyszenia zawarto w statucie. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach/Dz. U. nr20 poz.104/ oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku oraz Statutu Stowarzyszenia.

 


 

Jak to się zaczęło?

Historia powstania Stowarzyszenia „Jestem i czuje się potrzebny” w Bytoniu

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu rozpoczął realizację projektu pn „Wykorzystaj szansę-zainwestuj w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był głównie do osób bezrobotnych , nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych.

Cel –zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej podopiecznych OPS.

I tak na przełomie 2008-2010 roku utworzyła się nieformalna grupa osób , którym „zamarzyła się „ wspólna idea wspierania inicjatyw i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Grupa składała się na początku z  7 osób. Spotkania odbywały się głównie podczas działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu POKL. Po zakończonym uczestnictwie w działaniach projektowych  nieformalna grupa zwiększyła się do 15 osób. To był moment kiedy zrodził się pomysł utworzenia formalnej organizacji. W styczniu 2011 roku oficjalnie powstało Stowarzyszenie „ Jestem i czuje się potrzebny” , które zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Nazwa stowarzyszenia  wskazywała na ukazanie potrzeb jednostki w społeczności lokalnej.

 


 

Główny cel:  Zapobieganie zjawisk takich  jak marginalizacja i wykluczenie społeczne  poprzez organizację akcji społecznych .

Pozostałe cele opisane w Statucie .

 


 

Kontakt

Stowarzyszenie " Jestem i czuję się potrzebny" w Bytoniu  88-231 Bytoń nr.72

Miejsce spotkań : Pracownia Orange w Bytoniu  poniedziałki -16.00 – 18.00

Zarząd :

Prezes   Anna Redmerska

Wiceprezes  Emilia Klemens

Skarbnik  Ewa Wajer

Księgowa Aleksandra Witczak